Első vásárlásodra -10% kedvezmény az ELSO10 kuponkóddal!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Tartalom

 

Bevezetés. 2

A szerződés tárgya. 2

Az elektronikus szerződéskötés lépései 2

Vételár, fizetési feltételek. 4

Számlázás. 4

Szállítási feltételek. 4

Kellék-és termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás 5

A szerződéstől való elállás, illetve a szerződés felmondásának joga. 6

Panaszügyintézés. 8

Magatartási kódex. 10

Felelősségkorlátozás. 10

Szellemi tulajdonjogok. 10

 

 

 

 

Bevezetés

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") határozzák meg a Baby Med Professional Company Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24., nyilvántartó cégbíróság: Budapest  Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-156867, adószám:
23943577-2-13, e-mail:  rendeles@trimeszter.hu, a továbbiakban: "Baby-Med") kizárólagos tulajdonában álló és a  Baby-Med által működtetett www.trimeszter.hu, www.trimeszter.unas.hu és a domain alatt üzemeltetett zártkörű internetes vásárlói klubként működő weboldalak (a továbbiakban a két oldal együttesen "Weboldalak", míg a www.trimeszter.unas.hu weboldal pedig „Trimeszter webáruház”) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely a Weboldalakon terméket, szolgáltatást keres, a Trimeszter webáruházban regisztrál, illetve vásárol (a továbbiakban együttesen: a "Felhasználó"). 

 

Kérjük, hogy a Weboldalak használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot! 

 

A szerződés tárgya 

 

A szerződés tárgya a Weboldalakon található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék), illetve szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) online adás-vétele. A Termékek és Szolgáltatások tulajdonságai, jellemzői az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerhetők meg. 

 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalakon keresztül történik. A Trimeszter webáruházban történő vásárlásra Magyarország, illetve az Európai Unió jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet irányadók

 

Az eladó minden Termék és Szolgáltatás vonatkozásában a Baby-Med. 

 

Az elektronikus szerződéskötés lépései 

 

A www.trimeszter.unas.hu áruházban kizárólag regisztrált Felhasználó vásárolhat Termékeket, illetve Szolgáltatásokat.

 

A regisztrációt követően tudja a Baby-Med a Felhasználónak biztosítani a Termékek és Szolgáltatások vásárlásához, a korábbi vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést.

 

A regisztráció során a Felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a Baby-Med általános hírlevelet vagy heti hírlevelet küldjön részére. A hírlevélről a levél alján található link útján van lehetőség leiratkozni. 

 

A vásárlás lépései:

 1. A Termék és/ vagy a Szolgáltatás, valamint a megrendelni kívánt mennyiség kiválasztása és kosárba helyezése. A Baby-Med korlátozhatja az egyes Termékekre leadható rendelési mennyiséget.
 2. A kosár tartalma a Kosár” ikonra kattintva ellenőrizhető, illetve módosítható, törölhető.
 3. A regisztrált felhasználói fiókba belépés, vagy a regisztrációs adatok megadásával regisztráció létrehozatala (amennyiben a Felhasználó korábban nem regisztrált). A kapcsolattartási és a számlázási adatok megadása. A korábban már regisztrált és a fiókba belépett Felhasználók adatai a vásárlási folyamat ezen lépésénél automatikusan betöltésre kerülnek.
 4. A fizetési és szállítási mód kiválasztása.
 5. Az adatok ellenőrzése.
 6. A megrendelés leadása.
 7. Konzultációs Szolgáltatás választása esetén az időpontfoglalás a megrendelés elküldését követően a Trimeszter webáruházban megjelenő, illetve az időpontfoglalást lehetővé tevő
  e-mailből is elérhető felületen.
 8. Online fizetés esetén a fizetés lebonyolítása.
 9. Összegző e-mailek (legfeljebb négy darab) kiküldése:
 • A megrendelés és amennyiben a regisztráció a vásárlás során történt, a regisztráció visszaigazolása e-mailben.
 • A regisztrációval együtt történt hírlevélfeliratkozás megerősítését kérő e-mail kiküldése.
 • Konzultációs Szolgáltatás választása esetén az időpontfoglalást lehetővé tevő e-mail kiküldése.

 

A bevitt adatok a megrendelés elküldését megelőzően a profiloldalon, a megrendelést összegző aloldalon, valamint az egyes adatok bevitelét lehetővé tevő aloldalakon (lásd az 1-4. vásárlási lépéseket) is javíthatók. A profiladatok módosításáról a Baby-Med e-mailben is tájékoztatja a Felhasználót. Folyamatban lévő rendelést (előrendelést) érintő adatok módosítására nincs lehetőség.  A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a Baby-Med-et semminemű felelősség nem terheli.

 

A megrendelés leadása egy ajánlattétel a Felhasználó részéről az adott Termék/ Szolgáltatás megvásárlására. A Baby-Med a megrendelés leadását a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja (előrendelés). Az előrendelés véglegesítéséről, így a Felhasználó ajánlatának elfogadásáról a Baby-Med legkésőbb a Termék raktárban történő befoglalását követően 48 órán belül külön e-mailben nyilatkozik. A szerződés akkor jön létre a Felhasználó és a Baby-Med között, amikor a Felhasználóhoz megérkezik a Baby-Med által megtett nyilatkozat az előrendelés elfogadásáról.

 

Az előrendelés időtartama alatt a Felhasználó ajánlatához kötve nincs, megrendelését bármikor töröltetheti a rendeles@trimeszter.hu címre küldött e-mail útján, illetve a 06-30-333-77-99-es telefonszámon hétköznap munkaidőben 9:00 és 16:00 óra között. Megrendelés részleges törlésére nincs lehetőség. Az előrendelés Baby-Med általi elfogadását követően ajánlati kötöttség jön létre. 

 

A Felhasználóval létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

 

A Baby-Med nem iktatja a létrejött szerződést és az a későbbiek során nem hozzáférhető.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A Baby-Med szolgáltatási tevékenységére nem vonatkozik magatartási kódex.

 

A Baby-Med áruháza viszonteladók számára nem érhető el. Ha a vásárlási folyamat során a Baby-Med egy Felhasználó által a Baby-Med megítélése szerinti kereskedelmi mennyiségű megrendelést észlel, jogosult a megrendelést törölni. 

 

Vételár, fizetési feltételek 

 

A Termékek/ Szolgáltatások mellett feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára, tartalmazza az általános forgalmi adót is. A Termékek/ Szolgáltatások mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és a kézhezvétel közötti időszakban, tehát a Felhasználó azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

 

 

Abban az esetben, ha a Baby-Med gondos eljárása ellenére hibás ár kerül az online áruházban feltüntetésre, különös tekintettel az egyértelműen téves, pl. a Termék

vagy a Szolgáltatás általánosan elfogadott piaci árától nyilvánvalóan eltérő árra, vagy ha egy esetleges rendszerhiba miatt 0 Ft vagy 1 Ft kerül árként feltüntetésre, akkor a Baby-Med nem köteles a Terméket/ Szolgáltatást a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben a Baby-Med felajánlhatja a valós áron történő értékesítést, és amennyiben a Felhasználó azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat vásárlási szándékától. 

 

A vételár kiegyenlítése utánvétes fizetési mód választása esetén az átvételi ponton bankkártyával történhet. Bankkártyás online fizetési mód választása esetén a Felhasználó átirányításra kerül a Barion vagy a SimplePay oldalára, ahol biztonságban megadhatja bankkártyája számát, lejárati dátumát. A tranzakció során a Baby-Med nem fér hozzá a bankkártya adataihoz. Bankkártyával való fizetéshez valamennyi, a Barion, illetve a SimplePay által e célból elfogadott bankkártya felhasználható. A bankkártyás online fizetési módról és az elfogadott bankkártyákról a fizetési mód kiválasztását lehetővé tévő aloldal tartalmaz részletes információt.

 

Számlázás

 

A Baby-Med-nek nem áll módjában elektronikus alapú számlát, azaz e-számlát kiállítani. A számlát alapesetben papír alapon csomagolja a megrendelés mellé. Amennyiben a Felhasználó a megrendeléskor megadott e-mail címére is kéri a számla megküldését, kérését külön kell írásban jelezni a rendeles@trimeszter.hu címen, illetve lehetőség van a telefonos ügyintézésre is, ami a
06-30-333-77-99-es mobil telefonszámon érhető el.

 

Szállítási feltételek 

 

A szállítási idő az előrendelés visszaigazolásáról szóló értesítés dátumát követő naptól kezdődően legkésőbb 5 nap, amelybe beleszámít a hétvége is. Hétköznap, munkanapokban számolva 72 óra, kivéve, ha a Baby-Med értesítést küld hosszabb szállítási időről. A külföldi kiszállítás időtartama célországonként eltérhet.

 

A Felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újra küldés költségei minden esetben a Felhasználót terhelik.

 

A kézhez vételtőlelállás esetén a termék Baby-Med általi visszavételéig a kárveszély a Felhasználót terheli. 

 

 

 Kellék-és termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás 

 

 1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 

A Felhasználó a szerződés hibás teljesítése esetén a Baby-Med-del szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

A Termék nem minősül hibásnak a közeli lejárat miatt, ha a Felhasználó úgy rendelte meg, hogy a Baby-Med erre külön felhívta a figyelmet.

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

 

A Felhasználó választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Baby-Med számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 

Ha a javítást vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Baby-Med költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

 

A Felhasználó és a Baby-Med közötti ingó dolognak minősülő áru (Termék) adásvételére irányuló szerződés esetén a Felhasználó a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Baby-Med költségére maga nem javíthatja ki, illetve azt mással sem javíttathatja ki.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Baby-Med adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?

 

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Baby-Med felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét a Felhasználó?

 

A Felhasználó a Baby-Med-del szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a Terméket, illetve a Szolgáltatást a Baby-Med nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év letelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 1. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (a Termék) hibája esetén a Felhasználó választása szerint az 1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

 

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Ezen határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesíthető a termékszavatossági igény?

 

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A Baby-Med felhívja a felhasználó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

A szerződéstől való elállás, illetve a szerződés felmondásának joga 

 

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/ felmondási határidő:

 1. a) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
 2. b) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi;
 3. c) több Termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Terméket átveszi;
 4. d) több tételből vagy darabból álló Termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

 

Ha a Felhasználó elállási/ felmondási jogával élni kíván, elállási/ felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Baby Med Professional Company Kft.

2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24.;

 rendeles@trimeszter.hu.

 

Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja az ÁSZF 1. számú mellékletét képező
elállási-/ felmondásinyilatkozat-mintát is.

 

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/ felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/ felmondás joghatásai

 

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, a Baby-Med haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az elállási/ felmondási nyilatkozatban jelzett bankszámlaszámra történő átutalással visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Baby-Med által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

 

A Baby-Med a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árut, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

A Felhasználó köteles a Baby-Med számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.

 

Az áru visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

 

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Ha a Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a Szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén köteles megtéríteni a Baby-Med-nek a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a Baby-Med visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott Szolgáltatás ellenértékét.

 

Az elállási/ felmondási jog alóli kivételek

 

 

A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/ felmondási jogát

 1. a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után; a Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével elismeri, hogy a megrendelt Szolgáltatás teljesítése a beleegyezésével történik és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás maradéktalan teljesítése után nem mondhatja fel a szerződést
 2. a minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású Termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást/ átvételt követő felbontás után nem küldhető vissza.

 

Panaszügyintézés 

 

A Felhasználó a Termékkel, Szolgáltatással vagy a Baby-Med tevékenységével kapcsolatos kérdéseivel, esetleges fogyasztói panaszaival az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot a Baby-Med-del:

 

Baby-Med Professional Company Kft.

Cím: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24.

e-mail:  rendeles@trimeszter.hu

Tel.: 0630-333-77-99

 

A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg.

 

A Baby-Med a fogyasztói panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 nap alatt vizsgálja ki és válaszolja meg. 

 

A könnyebb eligazodás érdekében a Baby-Med online chat – Facebook Messenger – formájában közvetlen kommunikációt biztosíthat, amely azonban nem minősül felhasználói tájékoztatásnak és hivatalos ügyfélkapcsolati pontnak.

 

Amennyiben a Baby-Med-del fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó fogyasztói békéltető testülethez, bírósághoz vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat jogai érvényesítésének érdekében.

 

A békéltető testületi eljárás elsősorban a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület előtt indítható meg, azonban a Felhasználó kérelmére az általa a kérelemben megjelölt testület előtt is megindítható. Határon átnyúló fogyasztói jogvita – azaz, ha a Felhasználó nem Magyarországon él esetén kizárólag a Budapesti Békéltető Testület előtt indítható meg az eljárás az alábbi linken elérhető online vitarendezési platformon keresztül: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.selfTest.

 

 

 

A békéltető testületek elérhetőségei:

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228. 

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 376. 

 

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 10. 

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A. 

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. 

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület 

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. 

Levelezési cím: 3300 Eger, Faiskola u. 15. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. 

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81  

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. 

 

 

Magatartási kódex

 

A Baby-Med tevékenységére nem vonatkozik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex.

 

Felelősségkorlátozás

 

A Baby-Med nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalak és azok teljes tartalma bármikor hozzáférhető valamennyi Felhasználó számára.

 

A Baby-Med nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalak használata során a Felhasználót ért esetleges károkért, beleértve különösen az alábbiakat

 

 • olyan késedelem, hibás teljesítés miatti károkozás, amely a nyílt telekommunikációs hálózatokon és eszközökön történő adattovábbítás eredményeként következett be;
 • olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Felhasználót abban, hogy csatlakozzon a Weboldalakra, illetve a Trimeszter webáruházban megrendelést adjon le;

a Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából

 • bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért;
 • a Felhasználó mulasztása miatt bekövetkezett károk (pl. vírus miatti jelszószivárgás, a Weboldalak Felhasználó nevében történő illetéktelen személy általi használata).

 

Szellemi tulajdonjogok

 

A Weboldalakon található formai és tartalmi elemek – beleértve a Weboldalak arculatát, kép- és színvilágát, a Weboldalakon megjelenő szövegeket, képleírásokat, képeket, fényképeket, valamint a mikro oldalakat is a Baby-Med kizárólagos tulajdonát képezik, vagy az adott szerzői jogi jogosult és/ vagy védjegytulajdonos kifejezett engedélyével került felhasználásra. A Weboldalak vagy mikro oldalak akár részben, akár egészben történő másolása, terjesztése, közvetítése, linkelése vagy megváltoztatása a Baby-Med engedélye nélkül szigorúan tilos. A jelen rendelkezések megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdonjog megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után. A Trimeszter márkanév és logó a Baby Med Professional Company tulajdona; a Baby-Med minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A Weboldalakon megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti.  

 

A Baby-Med jogosult jelen ÁSZF-et a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldalak első használatának alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követően leadott megrendelésekre vonatkozóan. A Felhasználók előzetes tájékoztatásának minősül

 1. melléklet

 

Elállási/ Felmondási nyilatkozat-minta

 

(Csak a szerződéstől való elállási szándék, vagy a szerződés felmondása esetén

töltse ki és juttassa vissza!)

 

Címzett: Baby Med Professional Company Kft., 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24., rendeles@trimeszter.hu.

 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/ gyakoroljuk elállási/ felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

Szerződéskötés időpontja/ átvétel időpontja:

 

 

Fogyasztó(k) neve:

 

 

Fogyasztó(k) címe:

 

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

 

 

___________________________

 

 

 

___________________________

 

 

 

 

Kelt: _____________________________ (hely) __________________________ (időpont)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és milyen jogalappal kezelünk.

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok:

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • évi C. törvény a számvitelről
 • általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 • évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • évi XLVIII. törvény gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.)
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet („ NGM rend.”)
 • évi XLVII. törvény (Eüak.)

 

Fogalmak

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 

 

Alapelvek

 

Személyes adatok gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására, vagy bármely más az adatokon végzett műveletre („Adatkezelés”) kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az adatkezelés célja kellően meghatározott és jogszerű, az ehhez szükséges jogalap rendelkezésre áll, és amennyiben az adatkezelés jogszerűsége az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosított. A Vállalkozás, mint adatkezelő felelős azért, hogy az adatkezelések tekintetében megvalósuljanak az alábbi alapelvek:

 • minden adatkezelése tekintetében biztosítania kell, hogy a személyes adatokat a jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság elvének megfelelően kezeljék.
 • személyes adatok bármely kezelése csak egyértelmű és meghatározott célból történhet, és a személyes adatok más célokra nem használhatók fel az eredeti céllal össze nem egyeztethető módon; az adatkezelés céljának, eszközeinek és az adatkezelés szükségességének egymással arányban kell állniuk, amelyet a megfelelő módon dokumentálni kell. GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés(célhoz kötöttség)
 • a személyes adatok kezelésének az adatkezelés céljainak megfelelően, a szükségesre kell korlátozódniuk.(adattakarékosság)
 • a személyes adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenniük, az eljárások során minden ésszerű erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a pontatlan vagy elavult személyes adatokat javítsák, vagy töröljék. (pontosság )
 • a személyes adatokat kizárólag az adatkezelési cél végrehajtásának megfelelő ideig szabad tárolni; az adatkezelési idő lejártát követően személyes adatot kezelni tilos. A tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. (korlátozott tárolhatóság)
 • a személyes adatokat olyan módon kell kezelni, hogy az érintettek jogai, az adatok rendelkezésre állása, integritása és bizalmassága biztosítva legyen. (integritás és bizalmas jelleg)
 • a Vállalkozás adatkezelőként felelős a GDPR követelményeinek való megfelelésért, és a megfelelés bizonyításáért is (elszámoltathatóság).

 

Adatkezelési tevékenység

 

Kapcsolatfelvétel emailben

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Címzettek

Őrzési idő

Kapcsolat felvétele, kapcsolattartás

Név,e-mail cím,

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe

levelezési rendszer szolgáltató:

W5host 7624 Pécs, Sáfrány u. 42. B/6

 

A kapcsolatfelvételt követő 1 évig

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Érintettek kategóriái: bármely természetes személy

Az adatok forrása: maga az érdeklődő

Adatok megadása szükséges, ennek hiányában az adatkezelő nem tudja felvenni a kapcsolatot az érdeklődővel.

 

 

Kapcsolatfelvétel a honlapon

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Címzett

Őrzési idő

Kapcsolat felvétele

Név,e-mail cím,

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

levelezési rendszer szolgáltató, tárhelyszolgáltató:

W5host 7624 Pécs, Sáfrány u. 42. B/6

A kapcsolatfelvételt követő 1 évig

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Érintettek kategóriái: érdeklődő

A személyes adatok forrása: maga az érdeklődő

Adatok megadása szükséges, ennek hiányában az adatkezelő nem tudja felvenni a kapcsolatot az érdeklődővel.

Hírlevél küldése

 

A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb eseményekről, hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, az adatkezelő természetesen lehetőséget ad arra, hogy az érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Címzettek

Őrzési idő

Hírlevél küldése

Név,e-mail cím,életkor

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

tárhelyszolgáltató és

hírlevélküldő szoftver:

UNAS Online Kft.

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig

Érintettek kategóriái: bármely természetes személy.

GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.

Személyes adatok forrása: a hírlevélre feliratkozó.

Az adatok megadása önkéntes, ennek hiányában az Adatkezelő nem tud hírlevelet küldeni.

 

  Szerződésese kapcsolattartás

 

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Adatkezelés célja

Címzettek

Őrzési idő

Szeződéses kapcsolat-tartás 

Név,beosztás

e-mail cím, telefonszám

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek

Az Adatkezelő és a Partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása

Adatfeldolgozókat nem vesz igénybe

Szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

A személyes adatok forrása: a Partner kapcsolattartója.

Érintettek kategóriái:  Partnerek munkavállalói jellemzően, Kft, Bt, Zrt egyéni vállalkozó kapcsolattartójaként megjelölt személy.

A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Az adatok megadása kötelező, ellenkező esetben az Adatkezelő nem tud kapcsolatba lépni a Partnerrel.

 

 

A Webáruház használata során megvalósuló adatkezelések

 

Regisztráció

Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy a Webáruházon történő vásárlás előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrációt követően azonban a vásárlás nem kötelező.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy e-mail címhez csupán egy regisztráció tartozhat. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség az Érintettet terheli. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt törölje.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok pontosságáért, és naprakészségéért minden felelősség az Érintetteket terheli. Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következik be, úgy ezeket a változásokat vezessék át a fiókban rögzített adataikon.

Az adatkezelés célja:A Webáruházon történő vásárláshoz szükséges regisztráció végrehajtása, az érintettek, mint vevők által leadott megrendelés teljesítéséhez, és vásárlás esetén a számla kiállításához szükséges adatok beszerzése.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a regisztráció során megjelenő checkbox kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre:számlázási név, számlázási cím (irányítószám, helység, cím), telefonszám, email cím

Az adatok megőrzésének ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a felhasználó fiókjának végleges törléséig, melyet a felhasználó az adatvedelem@trimeszter e-mail címre eljuttatott kérelmében kérhet, illetőleg a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztráció, továbbá 2 évi inaktivitás esetén a regisztrációnak az Adatkezelő általi törléséig.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a regisztrációt követően a Webáruházon vásárol, a fiókja törlésére ekkor is sor kerül a fenti esetekben, azonban ilyen esetben a vásárláshoz kötött, a kiállított számlák (és így az azon szereplő személyes adatai) továbbra is megőrzésére kerülnek.

Az adatkezelés helye:az adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök.

Az adattárolás módja:elektronikus.

Adattovábbítás:adattovábbításra nem kerül sor.

Adatfeldolgozó:UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:a Webáruházon történő vásárlás a regisztráció nélkül nem lehetséges.

Vásárlás a Webáruházon

A Felhasználóknak a Webáruházon történő vásárlása előzetes regisztrációhoz kötött. A Webáruházon történő regisztrációt követően azonban a vásárlás nem szükségszerű.

Az adatkezelés célja:A Felhasználónak a Webáruházból történő megrendeléseinek felvétele, a megrendelés visszaigazolása, teljesítése, kiszállítása, a vásárlásról számla, bizonylat kiállítása, és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, és a bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) Amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerződés teljesedésbe ment (az érintett mint vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő mint Eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, aki a terméket átvette), az adatkezelés jogalapja a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre:számlázási név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím (irányítószám, település, cím), szállítási cím (irányítószám, település, cím)

Az adatok megőrzésének ideje:a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napja.

Az adatkezelés helye:az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök, a papír alapú iratok, számlák esetén az Adatkezelő irattára.

Adattovábbítás:a jelen fejezetben meghatározott adatkezeléssel érintett, az alábbi adatok az alábbi adatkezelőknek kerülnek továbbításra:

Adatkezelők:
a) GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek házhoz szállítása,
Továbbított adatok köre: a számlán feltüntetett vevői adatok (név, e-mail, telefon, szállítási, és számlázási cím, szállítási megjegyzés)
Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.

b) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek házhoz szállítása,
Továbbított adatok köre: a számlán feltüntetett vevői adatok (név, e-mail, telefon, szállítási, és számlázási cím, szállítási megjegyzés)
Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás a 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (Postai kormányrendelet) alapján szükséges.


Adatfeldolgozók:
a) név: Számlázz.hu rendszere, KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest Záhony u 7.
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: az elektronikus számlák kiállításához szükséges rendszer szolgáltatása
b) név: UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Panaszkezelés

Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli. Személyes adatok köre: név, lakcím, panasz előterjesztésének, helye, ideje és módja. A panasz részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott dokumentumok és bizonyítékok jegyzéke. Az adatok megadása önkéntes, de ennek hiányában az adatkezelő nem tudja a panaszt kivizsgálni. Személyes adatok forrása a panaszos. Adatfeldolgozót ennél a tevékenységnél nem vesz igénybe az adatkezelő. GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.

Honlap adatkezelése

A Honlap sütiket használ. A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be.

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

 

Közösségi média

Az Adatkezelő céges profillal elérhető az alábbi közösségi oldalakon.

A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló tájékoztatás a következő linkeken elérhető:

Közösségi  oldal:

Adatkezelő neve:

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

Facebook

Instagram

Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://privacycenter.instagram.com/policy?fbclid=IwAR2VpXcL7nrM7j-2ddpnQhZCjmxzXtm3BdytwpNn910eza3rlhRoY7e39iQ

 

Az Adatkezelő nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról.

 

 • Az adatokhoz való hozzáférés

Az adatokat azon munkavállalók ismerhetik meg a feladataik teljesítéséhez szükséges célokból, akik az adatkezelési célok megvalósításában, ellenőrzésében közreműködnek, valamint a képviselettel kapcsolatban eljárnak, a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges mértékben.

 

ÉRINTETTI JOGOK

 

Az Érintettek a GDPR-nak megfelelően– bizonyos feltételek fennállása esetén – jogosultak:

 

 • tájékoztatást kapni a személyes adataik kezeléséről;
 • a személyes adataikhoz hozzáférést kérni;
 • a személyes adataik helyesbítését kérni;
 • a személyes adataik törlését kérni;
 • a személyes adataik kezelésének korlátozását kérni;
 • adathordozhatóság biztosítását kérni;
 • tiltakozni a személyes adataik kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat).

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembevéve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja. Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be az Adatkezelő a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a benyújtott kérelem nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogja az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat panasszal és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg.

 

A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtandó információkat, valamint a kérelem teljesítését az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Az Adatkezelő méltányos összegű adminisztratív díjat számíthat fel a kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban, amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, vagy megtagad-hatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három hónapon belül benyújtott kérelem.

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Az Adatkezelő minden olyan Címzettet tájékoztat a jelen pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel az Érintett személyes adatát az Adatkezelő közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

A tájékoztatáshoz való jog

 

Ha a személyes adatokat az Adatkezelő az Érintettől gyűjtötte, a Tájékoztatóban foglaltakon kívül az adatkezeléssel járó tevékenységhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatókban ad részletes tájékoztatást az adatkezelés körülményeiről a személyes adatok megszerzésének időpontjában a GDPR 13. cikkében foglalt részletezett tartalommal.

 

Ha az Adatkezelő által kezelt személyes adatok forrása nem közvetlenül az Érintett Ilyenkor a tájékoztatás tartalma kiegészül az alábbiakkal:

 

 • személyes adatok forrása;
 • személyes adatok kategóriái.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn belül tájékoztatást nyújt a fenti tartalommal az érintettek számára.

 

 • Ha az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintettel való kapcsolattartás céljára használja, a tájékoztatást legalább az Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával nyújtja.
 • Ha várhatóan más címzettel is közlésre kerülnek az adatok, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor adja meg a tájékoztatást az Adatkezelő.

 

A tájékoztatást legkésőbb az adatok megszerzésétől számított egy hónapon belül kell az érintettek rendelkezésére bocsátani, tehát a fenti határidők ezen egy hónapon belül értendők.

 

A hozzáféréshez való jog

 

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő nyújtson információt a Személyes Adatai kezelésére vonatkozóan.

Amennyiben az Adatkezelő a Személyes Adatait kezeli, úgy az alábbi információkat bocsátja a rendelkezésére:

 

 • az Adatkezelés célja(i);
 • a kezelt Személyes Adatok kategóriái;
 • Címzettek kategóriái;
 • amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;
 • ha a Személyes Adatok forrása nem az érintett, a Személyes Adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;

 

 

Amennyiben az Adatkezelő Személyes Adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, úgy az Érintettnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

 

 A helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől, hogy a pontatlan Személyes Adatait késedelem nélkül helyesbítse, vagy az Adatkezelés céljára tekintettel hiányos Személyes Adatait egészítse ki.

 

A törléshez való jog

 

Az alábbi esetekben kérheti a Személyes Adatai törlését:

 

 • a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;
 • hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén, amennyiben a hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre, vagy sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen;
 • a Személyes Adatok kezelése jogellenes volt;

 

 

 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • vitatja a Személyes Adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
 • az Adatkezelés jogellenes, és ellenzi a Személyes Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra Adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az Érintett jogos érdekeivel szemben.

 

Sikeres tiltakozás esetén, az Adatkezelő a korlátozással érintett Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

 

Amennyiben a Személyes Adat kezelése korlátozás alá esik, az Adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az alábbi esetekben az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a Személyes Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa:

 

 • az Adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Személyes Adatokat az Adatkezelő nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a Személyes Adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a Személyes Adatok e célból történő kezelése ellen.

 

 

A hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok gyakorlásának módja

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő jogait az adatvedelem@trimeszter.hu email címre küldött elektronikus üzenetben gyakorolhatja. Kérjük, hogy használja az erre vonatkozó nyomtatványainkat, amely letölthetőek a weboldalról!

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

A személyes adatok védelme, biztonsága érdekében , technikai, szervezési, műszaki intézkedésekkel gondoskodik a Vállalkozás az adatkezelés biztonságáról.

Ilyenek különösen az IT biztonsági infrastruktúrátalkotó technológiák, biztonsági hozzáférés-szabályozások, amelyek a munkavégzéshez szükséges mértékre korlátozzák a hozzáférési jogosultságokat az egyes munkavállalók esetében,adatszivárgás elleni védelem, számítógépes azonosítók, jelszó, képernyővédelem.

 

Egyes kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra. Ezen alkalmazásoknak esetenként következménye lehet pl. kívülről érkező magánlevelek szűrőprogram általi megállítása is.

 

 JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

NAIH

 

Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH - 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391-1410).

 

 Bírósági jogorvoslat

 

Amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik az Érintett panaszával, vagy három hónapon belül nem ad tájékoztatást a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy az Érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó Személyes Adatok Adatkezelő általi kezelése sérti a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.

 

Ebben az esetben a NAIH-al szembeni bírósági eljárást a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz  fordult, de nem történt intézkedés a kérelmére vagy az intézkedést nem fogadta el.

Javasoljuk ezért, hogy először az adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot! (adatvedelem@trimeszter.hu)

 

 

A Tájékoztatót a Vállalkozás az Érintettek egyidejű tájékoztatásával bármikor módosíthatja.

A Tájékoztató módosulásáról a weboldalon, valamint a székhelyen közzétett tájékoztatóval értesítjük az Érintetteket.